KDE VŠUDE JE MOŽNÉ SÍŤ PROTI HOLUBŮM POUŽÍT?

Síť proti holubům má, díky svému konstrukčnímu řešení spojující síť proti holubům a lankový vodící rám s kotvami, možnost přizpůsobit se různým konstrukčním řešením – tam, kde je možné prostor uzavřít, je možné síť proti holubům nainstalovat. Mezi nejvíce realizované práce patří samozřejmě zasíťování balkonů a lodžií, ale síť je možné využít na mnoho různých způsobů. Důležité je ve všech případech použití kvalitních materiálů a zkušeností firmy zhotovitele (popřípadě jeho léty prověřených informací pro montáž svépomocí). Neodborně zhotovené sítě či laciné materiály Vám 100% ochranu proti holubům nikdy poskytnout nemohou. 

MOŽNOSTI POUŽITÍ

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM – Zasíťování lodžií, balkonů a teras 
Nejčastěji používané řešení. Díky ucelenému kotvícímu systému je možné upevnění sítě jak do betonu, cihel, oplechování, tak i do zateplené fasády – polystyren i vata. U teras je možné kotvení ke stávajícím konstrukcím nebo použít na zakázku vyrobené vynášecí konzole, které "vynesou" síť do požadovaných míst a umožní bezproblémové užívání prostoru pod sítí.  

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM – Zasíťování říms, střech a stříšek balkonů
V případě potřeby ošetření širších ploch je vždy lepší, než-li více řad hrotového nebo lankového systému, použití sítě s překrytím celé plochy síťovým systémem. Toto řešení je nejen 100% účinné, ale také podstatně levnější než jiná systémová řešení. V případě zasíťování širokých říms může být rozdíl v ceně síťového a hrotového systému proti holubům až 50%.

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM – Zasíťování soch, ozdobných prvků fasád a plastik 
Minimální pohledová viditelnost sítě proti holubům, přesto dlouholetá funkčnost a 100% účinnost. Díky vodícímu rámu je možné zasíťovat i nepravidelné tvary, sochy či plastiky, aniž by byl narušen celkový pohled. 

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM – Zasíťování světlíků, dvorů a atrií
U velkých ploch, kde chceme zamezit vletu holubů, není lepší řešení, než použití síťového systému proti holubům a celý prostor "zasíťovat". Komplexní řešení s minimálním nákladem a dlouholetá trvanlivost, to jsou pádné argumenty pro použití i při vodorovném síťování velkých ploch. U vodorovných instalací je vždy nutné zvolit vhodné umístění kotev a případnou ochranu okraje síťového systému, proto vždy takovouto instalaci konzultujte s odborníkem.

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM – Zasíťování fasád a průčelí budov
Nejlepší řešení pro ošetření velkých ploch společně s minimální pohledovou viditelností. 

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM – Zasíťování podhledů 
U podhledů, které skrývají například kabelová vedení nebo složité konstrukční prvky, je ideální místo pro hnízdění a hřadování holubů. Použitím síťového systému proti holubům dosáhneme 100% ochrany všech ploch překrytých sítí. Sítě  

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM – Zasíťování technologií 
Speciálně u technologických zařízení budov, jako jsou klimatizace a vzduchotechnika, vzniká hlavně v zimním období ideální místo pro hnízdění a hřadování holubů a to díky tvorbě tepla okolo těchto zařízení. Konstrukce je možné přesíťovat a tím 100% ochránít prostor drahých technologií. Samozřejmostí je možnost použití odepínacích karabinek pro možnost servisování ošetřených technologií.