O PROBLEMATICE

Síť proti holubům - Holub skalní (Columba livia)Jedním z nejvíce přizpůsobivých „spoluobyvatel“ v našich městech je, mimo hlodavců, také zástupce z druhu ptáků – u nás nejvíce rozšířený Holub skalní (Columba livia), na kterého je možné narazit v každém větším městě České republiky. Právě díky příznivým podmínkám dává stále častěji přednost městům, kde mu sami připravujeme ideální podmínky v podobě dostatku potravy a hlavně velkého množství míst pro jeho hnízdění a hřadování (pozn. hřadování je seskupování holubů v době spánku převážně v nočních hodinách). Díky minimální regulaci populace Holuba skalního dochází k rozvoji kolonií geometrickou řadou, jelikož holubi hnízdí dvakrát až třikrát za rok. Mezi jeho nejoblíbenější stanoviště patří závětrné římsy, světlíky, okapní žlaby či balkóny a lodžie. 

Síť proti holubům – Hejno Holubů skalních (Columba livia) velký problém center městJedním z mála účinných způsobů, jak další rozvoj populace Holuba skalního zmírnit a zároveň ochránit vlastní objekt, je ochrana objektů a  budov proti holubům represivním (tj. mechanickým) ošetřením, nejlépe síťovým systémem (síť proti holubům), jelikož jen tento systém nad ostatní vyniká 100% účinností. Pokud tento způsob ošetření objektu proti holubům není možný, volíme hrotový systém (hroty/bodce proti holubům) nebo systém lankový (lanka proti holubům). Všechny systémy fungují na principu mechanické zábrany, kdy správně zvolený systém vytvoří zábranu/bariéru proti vletu, usedání a hřadování holubů. U takto ošetřených budov nedochází k degradaci materiálů střech, parapetů a fasád vlivem holubího trusu (holubí trus je velice agresivní a v případě zasažení oplechování či fasády dochází k degradaci a nenávratnému poškození zasažených ploch). Také nedochází k rozšiřování vzduchem přenášených spór způsobujících většinu prachových alergií v městské zástavbě. Holuby zasažené objekty nejsou nejen nevzhledné, ale jejich obývání je pro obyvatele i zdravotně rizikové. Více informací o tom, proč váš dům ochránit proti holubům, naleznete v článku o nemocech přenášených holuby ZDE.